Nosacījumi

Filiāle nomas inventāru izsniedz pamatojoties uz abpusēji parakstītu līgumu.

Nomas līguma slēgšana
Juridiskām personām vai fiziskām personām, kas vēlas sadarboties pirmo reizi, nepieciešams noslēgt nomas līgumu.

Lai fiziska persona noslēgtu nomas līgumu, nepieciešams uzrādīt vienu no sekojošiem personu apliecinošiem dokumentiem:

  • pase
  • ID apliecība

Juridiskām personām nomas inventāra saņemšanai nepieciešama arī pilnvara. Nomas līgumu var parakstīt persona ar paraksta tiesībām (norādītas komercreģistrā). Nomas līgumu var parakstīt arī persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), kas iesniedz pilnvaru ar tiesībām parakstīt nomas līgumu, kuru paraksta persona ar paraksta tiesībām.

Drošības nauda
Juridiskā persona noslēdzot nomas līgumu var saņemt inventāru nomā, iemaksājot drošības naudu. Drošības naudas apmērs ir atkarīgs no izvēlētā inventāra apjoma un juridiskās personas datiem (kredītvēsture utt.), par drošības naudas apjomu Jūs informēs mūsu darbinieks.
Privātpersonas noslēdzot nomas līgumu var saņemt inventāru nomā, iemaksājot drošības naudu. Drošības naudas apmērs ir norādīts katrai iekārtai.
Drošības nauda tiek atgriezta pēc tehnikas nodošanas un visu nomas rēķinu apmaksas.

Pieņemšanas un nodošanas akti
Iznomājot iekārtas tiek sastādīts pieņemšanas akts, kā arī pabeidzot nomu tiek sastādīts nodošanas akts.

Nomas inventāra atgriešana
Atgriežot nomas inventāru tā tehniskajam stāvoklim jābūt identiskam kā izsniegšanas brīdi, t.i., tīram, darba kārtībā un pilnā komplektācijā. Netīrām iekārtām tiek piemērota tīrīšanas maksa, kas ir sākot no 15€.

Nomas termiņš
Nomas termiņš vairākumam iekārtu ir 24 stundas. Iekārtas ir jāatgriež filiālē ne minūti vēlāk. Ja iekārta tiek atgriezta vēlāk par atrunāto termiņu, tad tiek piemērota nokavējuma maksa, kas ir sākot no 5€.