Aizpildīt pieteikumu

Ja Jūs jau esat izlemuši, kādi instrumenti ir vajadzīgi nomā, noformējiet pieprasījumu majaslapā, lai samazinātu gaidīšanas laiku mūsu ofisā.

Lai noformētu pieprasījumu, ir jāaizpilda lauki, kas ir atzīmēti *.

Citus nepieciešamos laukus mēs palūgsim Jums aizpildīt jau klātienē.